Legislativa měření propustnosti světla


Od roku 1. 1. 2014 je dle platné legislativy nutné zajistit, aby byla propustnost světla skrze sklo oken vyšší než 70 %, v opačném případě hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc korun a řidič je upozorněn, aby fólie, případně celé okno vyměnil. Pokud je propustnost pod 20 %, policisté přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči bude zakázána další jízda. Pokuta je v tomto případě dokonce od 5 do 10 tisíc korun nebo zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.

Aby jste předešli těmto problémům a finančním výdajům, doporučujeme, aby jste si zjistili míru světelné propustnosti zasklení na vašem vozidle a včas podnikli případné úpravy. V naši nabídce si můžete vybrat ze dvou typů mobilních ručních měřicích přístrojů:


Policajt kontroluje propustnost tónovaného autoskla.Úpravy zasklení oken motorových vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK/OSN č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být také schváleny.

Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního autoskla nižší než 75 % a celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 %.

Ztemnění autoskel je obvykle prováděno buď výrobci vozidel již v prvovýrobě, nebo pak v provozu dodatečnou úpravou jako např. pokovením, nalepením tmavých nebo zrcadlových autofólií (kromě čelního skla, u kterého jsou jakékoliv dodatečné úpravy zakázané). Minimální propustnost světla autoskly je stanovena jako celková. Z toho jednoznačně vyplývá, že je nepřípustné použít ztemňovací autofólie i s vyhovující propustností na zasklení, kde již bylo provedeno ztemnění jinou technologií.

Základní závady vozidel ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny v ustanovení § 36 odst. 3 b) vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách povozu vozidel na pozemních komunikacích, podle kterého je „ztemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo ztemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %“ hodnoceno jako závada, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel postupuje podle tohoto ustanovení. Názornou ukázku naleznete v článku „Policisté kontrolovali světelnou propustnost autoskel“ na webových stránkách ČT Brno.

Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže v důsledku zatemnění autoskel řidiči druhých vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na jeho chování, je jasně porušeno jedno ze základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat a reagovat na dopravní situaci za snížené viditelnosti.

Dodržování výše uvedených technických požadavků je zajištěno při schvalování technické způsobilosti úprav ministerstvem za pomoci pověřených zkušeben a na mezinárodní úrovni homologací skel podle předpisu EHK č. 43.

Podmínky zde uvedené jsou obdobně aplikovány i ostatními státy EU a v případě jejich nedodržení při cestách s vozidly do zahraničí lze očekávat uplatňování sankcí místními kontrolními orgány.

Tato právní úprava měla být v ČR původně účinná již od 1.5.2012, avšak následně byla účinnost odložena až ke dni 1.1.2014, a to z důvodu, aby si jednotlivé provozovny Stanic technické kontroly (STK) mohly pořídit certifikované měřící přístroje propustnosti světla autoskly, neboť technici Stanic technické kontroly zatím hodnotí propustnost autoskel většinou pouze lidským okem, což je samozřejmě nejen nepřesné, ale zejména z pohledu právní jistoty neakceptovatelné. Tudíž se nemůžete spoléhat na to, že vaše zatmavené zasklení auta na pravidelné STK prošlo bez výhrad, nebyl-li k tomu použit certifikovaný měřící přístroj. Chcete-li mít jistotu, že je vše v pořádku, doporučujeme vyhledat STK, kde takovými měřiči disponují a mohou vám tak stav propustnosti vašich autoskel relevantně změřit.